Close

Municipality

Bishnupur Municipal Council

Bishnupur Pin No. - 795126

Kumbi Municipal Council

Kumbi Pin No. - 795133

Kwakta Municipal Council

Kwakta Pin No. - 795133

Moirang Municipal Council

Moirang Pin No. - 795133

Nambol Municipal Council

Nambol Pin No. - 795134

Ningthoukhong Municipal Council

Ningthoukhong Pin No. - 795126

Oinam Municipal Council

Oinam Pin No. - 795134