Close

Municipality

Sl. No. Name of Municipality
1 Nambol Municipal Council
2 Oinam Municipal Council
3 Bishnupur Municipal Council
4 Ningthoukhong Municipal Council
5 Moirang Municipal Council
6 Kumbi Municipal Council
7 Kwakta Municipal Council